Zarządzanie projektem

Firma INTER-BIS Biuro Inżynierii Środowiska Sp. z o.o. powstała w 2006r. Profil działania przedsiębiorstwa to szeroko pojęty konsulting środowiskowy, choć nie wyłącznie, związany z realizacją inwestycji. Swoimi działaniami nie ograniczamy się do rynku lokalnego, prowadzimy wsparcie różnorodnych przedsięwzięć na terenie całego kraju.

Posiadamy duże doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji przedprojektowych dla inwestycji, a w szczególności raporty oddziaływania na środowisko, studia wykonalności, specyfikacje istotnych warunków zamówienia, programy funkcjonalno-użytkowe itp.W ramach konsultingu współpracujemy także z samorządami w zakresie doradztwa w opracowaniu różnorodnych dokumentów strategicznych związanych z gospodarką odpadami. Ponadto w swoim zakresie opracowujemy dokumenty dotyczące gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej. W związku z wykorzystaniem środków unijnych, powstał w Polsce silny ruch na rzecz wzmocnienia dialogu społecznego jako ważnego elementu w procesie decyzyjnym władz lokalnych związany w szczególności z problematyką rozbudowy elementów systemów gospodarki odpadami. Niemal od początku swojej działalności INTER-BIS zrealizował kilka programów konsultacji związanych z planowaną budową m.in. spalarni odpadów.

Posiadamy także doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji ze środków UE. W ramach prowadzonych działań bazujemy na własnym zespole, dzięki którego doświadczeniu, każde wyzwanie stające przed nasza firmą jest jedynie kolejnym szczeblem do pokonania. Współpracujemy także z wieloma specjalistami w różnych branżach oraz innymi podmiotami o wysokiej specjalizacji, dzięki czemu możemy świadczyć usługi bardzo kompleksowo i precyzyjnie dopasowane do potrzeb klienta.